Birim Kalite Kurul Üyeleri

BİRİM KALİTE KURUL ÜYELERİ

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

TELEFON NO

E-POSTA

1

Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU

Başkan

0484212111-3520

amemduhoglu@siirt.edu.tr

2

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saki ÇAKIR

Üye

0484212111-2957

msakiçakir@siirt.edu.tr

3

Bilg. İşlt.  Muhsin DAŞÇI

Üye

0484212111-3880

muhsindasci@siirt.edu.tr

MUHSİN DAŞÇI (0484) 212-1111 / 3108
Yaşayan Diller Enstitüsü
12.4.2017