Genel Bilgi

Aldığı eğitimin, mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren ve mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmalarını sağlayan, saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

  Bugün dünyada önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen yerel diller konusunda yazılı bir kültür oluşturmak ve kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan dillerin kültürel devamlılığını sağlamak amacıyla Siirt Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde başlatılan çalışmada; nitelikli bilgiye ulaşma becerisi kazanma düşüncesi olan, kendini ve dil zenginliklerimizi geliştirmeyi gaye edinen, yöresel dillerde uzmanlaşmak ve kariyer kapılarını aralamak isteyen üç dilli kardeş şehirden öğrencilere  elimizi ulaştırma amacı güdülmektedir.

Güncelleme : 15.03.2016 15:35:57