Müdürden

Sevgili Öğrenciler,

            Yaşayan Diller Enstitüsü olarak, Siirt Üniversitesinden yayılan bilimin ışığında, sahip olduğumuz dil farklılıklarına ait zenginliklerimizi ortaya çıkarmak ve bu kültürel değerlerimizi koruyup geliştirmek için sizleri enstitümüzde lisansüstü eğitim yapmaya davet ediyoruz.

            Bugün dünyada önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen yerel diller konusunda yazılı bir kültür oluşturmak ve kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan dillerin kültürel devamlılığını sağlamak amacıyla Siirt Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde başlatılan çalışmada; nitelikli bilgiye ulaşma becerisi kazanmak istiyorsanız, kendinizi ve dil zenginliklerimizi geliştirmeyi gaye edinmişseniz, yöresel dillerde uzmanlaşmak ve kariyer kapılarını aralamak istiyorsanız üç dilli kardeş şehirden size uzanan eli tutmanız için,

            Sizleri enstitümüze bekliyoruz 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MUHSİN DAŞÇI
Güncelleme : 9.02.2018 10:23:17